Stubmøllegården har en aktiv venteliste, og alle boliger skal ifølge vores vedtægter sælges gennem ventelisten, når dette er muligt. Skriv til salg@stubnet.dk, hvis du vil vide mere om optagelse på ventelisten.

Ventelisten til andele i Stubmøllegården er i hovedtræk delt op i to; personer, der allerede er andelshavere i foreningen ('intern' venteliste) og personer, der endnu ikke er andelshavere ('ekstern' venteliste).

En plads på den eksterne venteliste koster 300 kr om året..

Herunder følger en række spørgsmål og svar vedrørende ventelisten.

Er det muligt at blive indskrevet på den eksterne venteliste?

Brug ekstern leverandør Waitly:

Hvad er det overordnede princip for ventelisten?

Ifølge foreningens vedtægter har den interne venteliste altid forrang over den eksterne. Eksterne kan derfor vælge at blive andelshavere i en lille lejlighed og dernæst bruge deres nye status som 'intern' til at flytte til en større lejlighed. Dette er oftest den hurtigste vej ind i foreningen.

Hvor lang er ventelisten?

Ventelisten er lang - ca. 400 personer står på den - men det er egentlig ikke det mest relevante spørgsmål, for det er langt fra alle på ventelisten, der aktivt søger en lejlighed. Et mere relevant spørgsmål kunne være om ventetiden.

Hvor lang er ventetiden for at få en lejlighed?

Svaret er først og fremmest, at det er svært at svare på, da det blandt andet afhænger af:
- er det en lille eller stor lejlighed? Der er kortest ventetid på etværelses lejligheder.
- er der personer på den interne venteliste, der viser interesse? I så fald har de altid forrang. Dette er ofte tilfældet med større lejligheder.
- er der andre ansøgere, der har forrang til lejligheden ifølge foreningens vedtægter.
- hvad er lejlighedens stand? Ofte daler interessen på den interne venteliste, hvis der er tale om et renoveringsprojekt.

Når du er oprettet på Waitly får du en oversigt over hvor du står på ventelisten.

Se nedenstående skema for at få et indtryk af ventetider hidtil. I hele perioden fra listens start har der været en stærk tendens til, at toværelses lejligheder og større bliver tilbudt til en andelshaver, der flytter internt i foreningen. Når dette sker, bliver andelshaverens gamle lejlighed som regel sat til salg umiddelbart efter. Derfor kan en intern flytning afføde en kæde af salg efter hinanden, men det ender som regel med et salg til en ekstern. Undtagelsen fra dette er når en andelshaver køber en lejlighed med henblik på sammenlægning.

 
Kvm Værelser Dato for overdragelse intern/ekstern

Anciennitet ved
overdragelse

id
54 2 1. maj 2017 ekstern 14 måneder 1
37 1 15. maj 2017 ekstern 9 måneder 2
54 2 1. september 2017 ekstern 17 måneder 3
37 1 1. september 2017 intern
4
37 1 15. september 2017 ekstern 10 måneder 5
54 2 1. februar 2018 intern (f)
6
40 1 1. februar 2018 ekstern 14 måneder 8
54 2 14. februar 2018 intern (f)
7
56,5 2 14. februar 2018 intern (f)   10
37 1 14. februar 2018 intern (s)   11
38,5 1 1. marts 2018 ekstern 12 måneder 13
54 2 1. marts 2018 ekstern 26 måneder 9
77 3 15. marts 2018 intern (f)
12
52 2 15. marts 2018 ekstern 41 måneder 14
52 2 1. maj 2018 intern (s)
15
37,5 1 1. august 2018 ekstern 17 måneder 16
55 2 1. august 2018 ekstern 6 måneder 17
40,5 1 1. september 2018 ekstern 15 måneder 18
57,521. oktober 2018intern (s) 19
38,511. oktober 2018intern (s) 20
40115. december 2018ekstern16 måneder22
5421. marts 2019intern (s) 21
40,511. marts 2019ekstern23 måneder*23
37,511. marts 2019ekstern11 måneder24
5421. marts 2019intern (f)
25
5421. marts 2019intern (f)26
3711. marts 2019ekstern19 måneder27
38,5115. april 2019ekstern11 måneder28
3711. april 2019ekstern29 måneder29
38,511. maj 2019ekstern16 måneder30
57,5215. juli 2019intern (f)31
38,511. august 2019intern (s)32
38,511. oktober 2019intern (§ 13.2.c/d)
33
5421. oktober 2019intern (f)34
5321. december 2019intern (f)35
4011. januar 2020ekstern25 måneder36
53215. februar 2020intern (f)37
52,5215. marts 2020intern (s)38
73  1. juni 2020 intern (f)    39 
51  15. juni 2020  ekstern  38 måneder 40 
38,5 1 15. juni 2020 ekstern 29 måneder 41 
94 3 15. juni 2020 Bytning    42 
108 1. juli 2020 intern (f)    43 
56,5 15. juli 2020 intern (f)   44 
57,5 1. august 2020 ekstern
33 måneder
45 
 38,5  1 15. august 2020 intern (§ 13.2.c/d)
  46
 91,5  3 1. august 2020 intern (f)
  47 
 37
 1 1. september 2020
ekstern
15 måneder
48
 54  2 1. oktober 2020
intern (f)
   49
 39 1
1. november 2020
intern (§ 13.2.c/d)
  50
 53  2 15. april 2021
Bytning    51
 92,5 3
1. februar 2021
intern (f)

 52
 91,5 3
1. april 2021
intern (f)

 53
 89,5 3
15. maj 2021
intern (f)
   54
 54 2
1. juni 2021
intern (f)
 55
53 2 1. juli 2021 intern (f)
 56
38,5
1
15. juli 2021
intern (§ 13.2.c/d)

 57
38,5 1 1. august 2021 ekstern 39 måneder  58
37 1 1. november 2021
ekstern
42 måneder
 59
 88,5 3
15. december 2021
ekstern
49 måneder
 60
 54 2
1. december 2021
intern (f)   61
 37,5 1
1. januar 2022
ekstern
36 måneder
62
 161 5?  1. april 2022  Bytning     63
 54 15. maj 2022  intern (f)     64
 93,5 1. juli 2022 intern (f)     65
 38,5 15. juli 2022??  ekstern  40 måneder  66
 73 3 1. juli 2022 Bytning (intern)    67
114  4 1. juli 2022 Bytning (intern)    68
5521. august 2022ekstern38 måneder69
38,5115. august 2022ekstern46 måneder70
38,511. oktober 2022intern (s)71
5421. november 2022ekstern35 måneder72
40,5
11. december 2022
ektern60 måneder73
104
415. februar 2023
intern (f)
74
52,5
21. marts 2023
intern (f)
75
57,5
21. april 2023
intern (f)
76
37115. marts 2023
intern (§ 13.2.c/d)
77
37,511. maj 2023
ekstern45 måneder78
38,5115. april 2023ekstern49 måneder79
37115. juli 2023ekstern49 måneder80
89,531. august 2023intern (f)
81
38,511. juli 2023intern (§ 13.2.c/d) 82
56,1215. august 2023ekstern52 måneder83
5721. august 2023intern (f)84
5221. september 2023intern (f)
85
40,511. oktober 2023intern (s)
86
37115. oktober 2023ekstern56 måneder87
38,5115. oktober 2023????88

89

90
'Intern (f)': en andelshaver er flyttet ind i denne lejlighed. Flytningen medfører et efterfølgende salg af andelshaverens  gamle lejlighed.

'Intern (s)': lejligheden er ved salget blevet sammenlagt med en tilstødende lejlighed jf. foreningens vedtægter.

'intern (§ 13.2.c/d)': foreningens vedtægter giver forrang til indflytning i etværelses lejligheder for voksne hjemmeboende børn samt til den ene part "ved samlivs ophør".

Priser på lejligheder

Dette afsnit er senest redigeret 5. marts 2022 efter foreningens ordinære generalforsamling

Du kan groft set regne prisen på en lejlighed ud når du kender foreningens andelskrone og størrelsen på lejligheden. 
* Andelskronen bliver fastsat af generalforsamlingen og blev 3. marts 2022 fastsat til 16.500 kr.
* Størrelsen på foreningens lejligheder kan du læse om her.

Når du ganger andelskronen med lejlighedens kvadratmetertal får du grundprisen for lejligheden. For en etværelses lejlighed på 37 kvm er prisen fx 610.500 kr.
Hertil skal du lægge prisen for individuelle forbedringer i lejligheden. Dette kan svinge mellem nul og hundredetusindvis af kroner.

Den månedlige andelsydelse er 39,20 kr. pr. kvadratmeter, altså 1.450 kr. pr. måned for en etværelses lejlighed på 37 kvm. Dette beløb inkluderer ikke forbrug.