Stubmøllegården har en aktiv venteliste, og alle boliger skal ifølge vores vedtægter sælges gennem ventelisten, når dette er muligt. Skriv til salg@stubnet.dk, hvis du vil vide mere om optagelse på ventelisten.

Ventelisten til andele i Stubmøllegården er i hovedtræk delt op i to; personer, der allerede er andelshavere i foreningen ('intern' venteliste) og personer, der endnu ikke er andelshavere ('ekstern' venteliste).

En plads på den eksterne venteliste koster 250 kr om året regnet fra 1. november.

Indmeldelse sker fra og med den dato, indbetalingen registreres og løber altid til næstkommende 1. november, uanset indmeldelsesdato. Hvert år den 1. november opkræves atter 250 kr. som gælder for et år. Skriv til salg@stubnet.dk, hvis du vil høre nærmere.

Herunder følger en række spørgsmål og svar vedrørende ventelisten.

Er det muligt at blive indskrevet på den eksterne venteliste?

Ja. Skriv til salg@stubnet.dk for flere informationer.

Hvad er det overordnede princip for ventelisten?

Ifølge foreningens vedtægter har den interne venteliste altid forrang over den eksterne. Eksterne kan derfor vælge at blive andelshavere i en lille lejlighed og dernæst bruge deres nye status som 'intern' til at flytte til en større lejlighed. Dette er oftest den hurtigste vej ind i foreningen.

Hvor lang er ventelisten?

Ventelisten er lang, mere end 100 personer står på den, men det er egentlig ikke det mest relevante spørgsmål, for det er langt fra alle på ventelisten, der aktivt søger en lejlighed. Et mere relevant spørgsmål er:

Hvor lang er ventetiden for at få en lejlighed?

Svaret er først og fremmest, at det er svært at svare på, da det blandt andet afhænger af,
- er det en lille eller stor lejlighed? Der er kortest ventetid på etværelses lejligheder, nogle gange under et år.
- er der personer på den interne venteliste, der viser interesse? I så fald har de altid forrang. Dette er ofte tilfældet med større lejligheder.
- er der andre ansøgere, der har forrang til lejligheden ifølge foreningens vedtægter.

Se nedenstående skema for at få et indtryk af ventetider. I 2017 og 2018 er der en stærk tendens til, at toværelses lejligheder og større bliver tilbudt til en andelshaver, der flytter internt i foreningen. Når dette sker, bliver andelshaverens gamle lejlighed som regel sat til salg umiddelbart efter. Derfor kan en intern flytning afføde en kæde af salg efter hinanden, men det ender altid med et salg til en ekstern. Undtagelsen fra dette er når en andelshaver køber en lejlighed med henblik på sammenlægning.

 
Kvm Værelser Dato for overdragelse intern/ekstern

Anciennitet ved
overdragelse

id
54 2 1. maj 2017 ekstern 14 måneder 1
37 1 15. maj 2017 ekstern 9 måneder 2
54 2 1. september 2017 ekstern 17 måneder 3
37 1 1. september 2017 intern
4
37 1 15. september 2017 ekstern 10 måneder 5
54 2 1. februar 2018 intern (f)
6
40 1 1. februar 2018 ekstern 14 måneder 8
54 2 14. februar 2018 intern (f)
7
56,5 2 14. februar 2018 intern (f)   10
37 1 14. februar 2018 intern (s)   11
38,5 1 1. marts 2018 ekstern 12 måneder 13
54 2 1. marts 2018 ekstern 26 måneder* 9
77 3 15. marts 2018 intern (f)
12
52 2 15. marts 2018 ekstern 41 måneder* 14
52 2 1. maj 2018 intern (s)
15
37,5 1 1. august 2018 ekstern 17 måneder 16
55 2 1. august 2018 ekstern 6 måneder 17
40,5 1 1. september 2018 ekstern 15 måneder 18
57,521. oktober 2018intern (s) 19
38,511. oktober 2018intern (s) 20
40115. december 2018ekstern16 måneder22
5421. marts 2019intern (s) 21
40,511. marts 2019ekstern23 måneder*23
37,511. marts 2019ekstern11 måneder24
5421. marts 2019intern (f)
25
5421. marts 2019intern (f)26
3711. marts 2019ekstern19 måneder27
38,5115. april 2019ekstern11 måneder28
3711. april 2019ekstern29 måneder29
38,511. maj 2019ekstern16 måneder30
57,5215. juli 2019intern (f)31
38,511. august 2019intern (s)32
38,511. oktober 2019intern 33
5421. oktober 2019intern (f)34
532afventerafventer35
           
           
           

* denne overdragelse vurderes ikke at være repræsentativ for, hvor længe man skal stå på ventelisten for at komme i betragtning til en lejlighed af denne størrelse. 

'Intern (f)' indikerer, at en andelshaver er flyttet til en ny lejlighed. Flytningen medfører et efterfølgende salg af andelshaverens  gamle lejlighed.

'Intern (s)' indikerer, at lejligheden ved salget er lagt sammen med en tilstødende lejlighed jf. foreningens vedtægter.

Priser på lejligheder

Dette afsnit er senest redigeret 12. juli 2019

Du kan groft set regne prisen på en lejlighed ud når du kender foreningens andelskrone og størrelsen på lejligheden. 
* Andelskronen bliver fastsat af generalforsamlingen og blev 26. marts 2019 fastsat til 14.000 kr.
* Størrelsen på foreningens lejligheder kan du læse om her.

Når du ganger andelskronen med lejlighedens kvadratmetertal får du grundprisen for lejligheden. For en etværelses lejlighed på 37 kvm er prisen fx 518.000 kr.
Hertil skal du lægge prisen for individuelle forbedringer i lejligheden. Dette kan svinge mellem nul og hundredetusindvis af kroner.

Den månedlige andelsydelse er 39,20 kr. pr. kvadratmeter, altså 1.450 kr. pr. måned for en etværelses lejlighed på 37 kvm. Dette beløb inkluderer ikke forbrug.