Fremleje i AB Stubmøllegården

Fremleje af lejligheder og værelser i AB Stubmøllegården reguleres dels efter foreningens vedtægter, § 11 og dels efter retningslinjer for prissætning, som er udstukket af foreningens administrator.

På denne side besvares nogle af de oftest stillede spørgsmål vedrørende fremleje. Hvis du ikke får tilfredsstillende svar, er du meget velkommen til at skrive til bestyrelsen på fremleje@stubnet.dk for at få yderligere information. På den måde kan siden blive opdateret med spørgsmål og svar.

Teksten på denne side er alene til overordnet orientering og erstatter ikke din pligt som fremlejer til at følge vedtægterne og andre bestemmelser. 

Må jeg fremleje?

Du må fremleje, hvis du har boet i foreningen i mindst 1 år (§ 11.2). Hvis du har fremlejet tidligere, skal der gå mindst 1 år fra den ene fremleje stopper til den næste starter (§ 11.5).

Det er en betingelse for fremlejen, at du indgår en kontrakt med din fremelejetager og at du får kontrakten godkendt af bestyrelsen.

Hvor længe må jeg fremleje?

En fremleje må vare op til et år og der behøver ikke være nogen særlig årsag (§ 11.3). I visse tilfælde må fremlejen vare ud over et år (§ 11.4). 

Hvor meget må jeg opkræve i husleje?

Mange andelshavere bliver overrasket over den tilladte grænse for husleje ved fremleje. Huslejen må alene bestå af dine faktiske boligafgifter samt - hvis det er relevant i din lejlighed - et tillæg for forbedringer og et tillæg for møblering. Du må ikke medregne dine egne afdrag på lån, renteudgifter til lån eller nogen andre udgifter, som du har på lejligheden. Dette bevirker ofte, at den tilladte husleje bliver lavere end en tilsvarende lejelejlighed på 'det åbne marked'. 

Boligafgift:

Din boligafgift omfatter andelsydelsen, udgifter til vand, varme, el, gas, licens, internet, kabel-tv osv. 

Tillæg for forbedringer:

Tillægget for forbedringer udregnes som følger:

Du må opkræve 10% af forbedringens værdi om året som tillæg til boligafgiften. Forbedringer i lejligheden, fx nyt badeværelse eller køkkenrenovering, nedskrives over en årrække, fx 20 år. 

Eksempel: Du har renoveret køkken for 120.000. Nedskrivningen for køkkener er 20 år. Renoveringen er 10 år gammel. Renoveringen er altså nu 60.000 kr værd. Du må opkræve 10% af værdien om året, hvilket er 6.000 kr pr år eller 500 kr pr måned.

Nedskrivningsperiode for forskellige typer af forbedringer følger principper, der er fastsat af foreningens vurderingsfirma. Det samme gælder 'værdien af eget arbejde' hvis du selv har foretaget renoveringen eller ikke har kvittering på arbejdet. Kontakt bestyrelsen på fremleje@stubnet.dk for mere information.

Tillæg for møblering:

Du må opkræve 10% af møbleringens brugsværdi om året som tillæg til boligafgiften. Møbleringens brugsværdi svarer til møblernes købspris, nedskrevet over 10 år. Hvis din lejlighed fremlejes med helt nye møbler for 45.000 kr er det månedlige tillæg altså 375 kr.

Er der andre regler, jeg skal være opmærksom på?

Ja! Når du fremlejer din lejlighed skal du tænke på dig selv som 'udlejer' og din fremlejetager som 'lejer'. Enhver lejer er beskyttet af lejeloven og den skal du som udlejer navigere efter. Det betyder fx, at du ikke må stille din lejer ringere end lejeloven, men at du som udlejer samtidig er underlagt andelsforeningens regler og krav. Erfaringen viser, at det kan give forviklinger, som andelsforeningen ikke kan hjælpe dig med. 

Husk også, at du under fremlejen fortsat har alle de samme forpligtelser som altid, og at foreningen stadig ser dig som ansvarlig selv du ikke bebor lejligheden. Det betyder, at det fortsat er dig, der skal betale alle regninger, svare på henvendelser fra foreningen, sørge for adgang til lejligheden ved planlagt og rimeligt varslet håndværkerarbejde osv. 

Det er også dit ansvar, at fremlejetager kender husordenen og respekterer denne. Overtrædelse af husordenen eller vedtægterne kan resultere i en varsling af opsigelse af dig som andelshaver, selv om overtrædelsen er forårsaget af fremlejetager. Det samme gælder grov misligholdelse af dine forpligtelser som andelshaver samt overtrædelse af retningslinjer om fremleje*.

*eller sagt mere klart: du kan blive ekskluderet af foreningen, hvis du opkræver mere i husleje under fremleje end de ovenstående retningslinjer tillader, fremlejer uden foreningens godkendelse osv.